Zakoni po abecedi

Baza je ažurirana 21.05.2019. zaključno sa NN 50/19

Mi pratimo Narodne novine za Vas!

Besplatni kodovi za članice Hrvatske gospodarske komore!

13.05.2019. – Informator.hr Broj 6574       Učinkovitost hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kao i njegovu usklađenost s međunarodnim standardima licencirani međunarodni eksperti Vijeća Europe, Posebnog odbora za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma (MONEYVAL), ocijenili su pozitivno i zadovoljavajuće. Unatoč tome, a s obzirom na potrebu daljnjeg usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije te radi jačanja učinkovitosti zaštite sustava od zloporabe pranja novca i financiranja terorizma poboljšanjem postojećih i uvođenjem novih preventivnih mjera i standarda, nedavno je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17) izmijenjen i dopunjen, stoga autorica daje prikaz novina iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 39/19). Autor: mr. sc. Marcela Kir* Stajališta iznesena u ovom članku osobna su te ne odražavaju nužno stajališta institucije u kojoj je autorica zaposlena

IN DUBIO CONTRA STIPULATOREM

MIŠLJENJE BROJ 21 (2018) Savjetodavnog vijeća europskih sudaca o sprječavanju korupcije među sucima

Revizija Uredbe o nagradi povjerenicima u postupku stečaja potrošača

Pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust

Nevaljanost ugovora, sloboda ugovaranja i zaštita javnog poretka

Evidencija o stečenoj i otuđenoj financijskoj imovini

Neke napomene o radu umirovljenika uz isplatu mirovine

Vremeplov: Zlatni zakon – 13. svibnja 1888.

Prava i dužnosti predsjednika predstavničkog tijela

Abecedarij upravnog postupka: Stranka u upravnom postupku (čl. 4. st. 2. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
08.05.2019. - NN 46/19
06.05.2019. – Informator.hr  

    4. lipanj 2019. (utorak), u 9,30 sati Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2  

Seminar je namijenjen poslovnim subjektima koji izdaju račun za potrebe javne nabave, ali i primateljima računa u okviru javne nabave kako bi se lakše prilagodili zakonskoj obvezi izdavanja i slanja elektroničkog računa koja stupa na snagu 1. srpnja 2019. Na seminaru će biti riječi i o razmjeni elektroničkog računa u gospodarstvu (poslovnom sektoru) što može subjektima uvelike olakšati administrativno poslovanje.  

Maja Radišić Žuvanić, mag. iur., voditeljica Službe za digitalno gospodarstvo, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  

mr. sc. Mirjana Mahović-Komljenović, viši upravni savjetnik - koordinator za porez na dodanu vrijednost, Područni ured Zagreb, Porezna uprava

KLIKNI ZA VIŠE

KLIKNI ZA SVE VIJESTI

samo zakoni:

20.12.2018. - NN 115/18
07.12.2018. - NN 110/18
30.11.2018. - NN 106/18
27.07.2018. - NN 68/18
20.07.2018. - NN 66/18
19.07.2018. - NN 65/18
18.05.2018. - NN 46/18

 

klikni za SVE VIJESTI