Zakoni po abecedi

Baza je ažurirana 21.03.2019. zaključno sa NN 27/19

Mi pratimo Narodne novine za Vas!

20.03.2019. - NN 27/19
18.03.2019. – Informator.hr Broj 6566       Bitne novine koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov, br. 14/19), ponajprije, usmjerene su na potpuno usklađivanje toga Zakona s Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi te na unaprjeđenje pojedinih materijalnih i prekršajnih odredaba Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov, br. 41/14 i 110/15), na koje je, prije svega, upozorila praksa tijekom dosadašnje primjene. U ovom članku dajemo prikaz bitnih izmjena i dopuna, kroz usporedbu s prije važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Autor: Željko Kudrić, dipl. iur.
KLIKNI ZA VIŠE
15.03.2019. - NN 26/19
13.03.2019. - NN 25/19
11.03.2019. – Informator.hr Broj 6565       U članku autor razmatra i kritički se osvrće na novo uređenje revizije u Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Zalaže se da se zadrži kombinacija redovne i izvanredne revizije, čime bi se osigurala jedinstvena primjena prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni i u javnom i u privatnom interesu. mr. sc. Antun Šagovac* Odvjetnik u Velikoj Gorici
KLIKNI ZA VIŠE
04.03.2019. – Informator.hr Broj 6564       Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom propisivao je da su ništetni ugovori o kreditu i drugi pravni poslovi koji su nastali kao posljedica ili se temelje na ugovoru o kreditu sklopljeni između dužnika i neovlaštenih vjerovnika, i to čak u slučaju kada su sklopljeni prije stupanja na snagu tog Zakona, od trenutka njihova sklapanja, s posljedicama da je svaka ugovorna strana dužna vratiti drugoj sve ono što je primila na temelju ništetnog ugovora, a ako to nije moguće ili ako se priroda onoga što je ispunjeno protivi vraćanju, treba se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke
KLIKNI ZA VIŠE
27.02.2019. - NN 20/19
25.02.2019. - NN 19/19
25.02.2019. – Informator.hr Broj 6563       Budući da je vrlo izvjesno da će Velika Britanija izaći iz članstva Europske unije (EU) bez ikakvog sporazuma, Europska komisija za područje koordinacije sustava socijalne sigurnosti pripremila je prijedlog uredbe, koja bi se primjenjivala za tu situaciju, vodeći, prije svega, računa o pravima građana Unije i Velike Britanije iz socijalne sigurnosti (osiguranja).
KLIKNI ZA VIŠE
18.02.2019. – Informator.hr Broj 6562       Budući da je vrlo izvjesno da će Velika Britanija izaći iz članstva Europske unije (EU) bez ikakvog sporazuma, Europska komisija za područje koordinacije sustava socijalne sigurnosti pripremila je prijedlog uredbe, koja bi se primjenjivala za tu situaciju, vodeći, prije svega, računa o pravima građana Unije i Velike Britanije iz socijalne sigurnosti (osiguranja).
KLIKNI ZA VIŠE
15.02.2019. - NN 16/19
29.01.2019. - NN 10/19
e-Savjetovanja
22.01.2019. - NN 07/19
09.01.2019. - NN 02/19
02.01.2019. - NN 01/19
02.01.2019. - e-Savjetovanja

KLIKNI ZA SVE VIJESTI

samo zakoni:

20.12.2018. - NN 115/18
07.12.2018. - NN 110/18
30.11.2018. - NN 106/18
27.07.2018. - NN 68/18
20.07.2018. - NN 66/18
19.07.2018. - NN 65/18
18.05.2018. - NN 46/18

 

klikni za SVE VIJESTI