Zakon o naseljima

NN 54/88 

na snazi od 05.01.1989.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.09.2020. zaključno sa NN 104/20

Copyright © Ante Borić