Zakon o naseljima

NN 54/88 

na snazi od 05.01.1989.

Uživajte...

Baza je ažurirana 13.01.2021. 

zaključno sa NN 146/20

Copyright © Ante Borić