Zakon o naseljima

NN 54/88 

na snazi od 05.01.1989.

Uživajte...

Baza je ažurirana 18.09.2019. zaključno sa NN 87/19

Copyright © Ante Borić