Zakon o naseljima

NN 54/88 

na snazi od 05.01.1989.

Uživajte...

Baza je ažurirana 13.07.2020. zaključno sa NN 79/20

Copyright © Ante Borić