Zakon o naseljima

NN 54/88 

na snazi od 05.01.1989.

Uživajte...

Baza je ažurirana 03.04.2020. zaključno sa NN 40/20

Copyright © Ante Borić