Povezani zakoni

Zakon o azilu

prestao važiti

NN 79/07, 88/10, 143/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 28.10.2020. 

zaključno sa NN 117/20

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 01.07.2015., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega imamo novi Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

 

 

Copyright © Ante Borić