Povezani zakoni

Zakon o privatizaciji

NN 21/96, 71/97, 16/98, 73/00, 92/10

prestao važiti 01.01.2011.

Uživajte...

Baza je ažurirana 26.11.2021. 

zaključno sa NN 125/21

 

Ovaj zakon je prestao važiti 01.01.2011., a možete ga preuzeti ovdje.

 

Copyright © Ante Borić