Povezani zakoni

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

pročišćeni tekst zakona

NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, 30/14, 89/14, 152/14

prestao važiti 08.08.2015.

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 17.12.2018. zaključno sa NN 111/18

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 08.08.2015., a možete ga preuzeti ovdje.

 

Nakon njega imamo novi zakon koji možete preuzeti ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić