Povezani zakoni

Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima

prestao važiti

NN 173/03, 150/05

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.11.2017. zaključno sa NN 110/17

 

 
Ovaj zakon je bio na snazi od 29.12.2005. do 29.05.2015., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega dolai novi Zakon o zašiti novčarskih institucija.

 

 

Copyright © Ante Borić