Povezani zakoni

Zakon o morskom ribarstvu

prestao važiti

NN 56/10, 127/10, 55/11, 50/12

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 26.11.2021. 

zaključno sa NN 125/21

 

Ovaj zakon obuhvača sve izmjene od 2010-2013.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić