Povezani zakoni

Zakon o savjetodavnoj službi

pročišćeni tekst zakona

prestao važiti 21.02.2018.

NN 50/12, 148/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 10.08.2020. zaključno sa NN 90/20

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 21.02.2018., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega imamo novi Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi

 

 

Copyright © Ante Borić