Povezani zakoni

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

NN 78/15, 114/18

na snazi od 01.01.2019. do 22.11.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.10.2020. 

zaključno sa NN 114/20

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2019. do 22.11.2019., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 110/19 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić