Povezani zakoni

Zakon o socijalnoj skrbi

NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07, 123/10

Uživajte...

Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 1997 do 2011,, a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nvi zakon iz 57/11 možete preuzeti ovdje.

Copyright © Ante Borić