Povezani zakoni

Zakon o izvlaštenju

prestao važiti

NN 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11, 34/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 13.11.2018. zaključno sa NN 99/18

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 1994-2014.

 

Nakon 26.06.2014. materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić