Povezani zakoni

Zakon o građevnim proizvodima

prestao važiti

NN 86/08, 25/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.10.2019. zaključno sa NN 97/19

 

Ova verzija zakona je bila na snazi od 05.03.2013. do 30.06.2013., a možete je preuzeti ovdje.
 
Nakon njega ovu materiju regulira slijedeći zakon.

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić