Povezani zakoni

Zakon o carinskoj tarifi

prestao važiti 30.06.2013.

NN 61/00, 117/00, 119/00, 146/08

Uživajte...

Baza je ažurirana 27.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 30.06.2013.

 

Nakon njega donesen je novi zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić