Povezani zakoni

Zakon o genetski modificiranim organizmima

NN 70/05, 137/09, 28/13, 47/14

na snazi od 01.07.2013. do 21.02.2018.

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 18.10.2021. 

zaključno sa NN 112/21

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.07.2013. do 21.02.2018., a moežete ga peuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 15/18 zakon pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić