Povezani zakoni

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

prestao važiti

NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13, 78/15

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.07.2021. 

zaključno sa NN 83/21

 

Ovaj zakon je prestao važiti 31.12.2013., a možete ga preuzeti ovdje.

 

Ovu materiju sada reguliraju novi:

 

Zakon o gradnji

 

Zakon o prostornom uređenju

 

Zakon o građevinskoj inspekciji

 

 

Copyright © Ante Borić