Povezani zakoni

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

pročišćeni tekst zakona

NN 47/90, 27/93, 38/09

na snazi do 26.07.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 26.07.2022., a možte ga preuzeti ovdje.
 
Novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi pogledajte ovdje.

Copyright © Ante Borić