Povezani zakoni

Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa

prestao važiti

NN 120/08

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.07.2021. 

zaključno sa NN 82/21

 

Nakon 01.07.2013. ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić