Povezani zakoni

Zakon o Gradu Zagrebu

NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14

na snazi od 01.01.2015.do 31.12.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 18.01.2021. 

zaključno sa NN 146/20

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2015.do 31.12.2019., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 98/19 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić