Povezani zakoni

Zakon o porezu na promet nekretnina

prestao važiti 31.12.2014.

NN 69/97, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.10.2019. zaključno sa NN 97/19

 

 

Ovaj zakon je prestao važiti 31.12.2014.
 
Trenutno važeći pročišćeni tekst pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić