Povezani zakoni

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

prestao važiti 18.07.2018.

NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17 

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.10.2019. zaključno sa NN 97/19

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 1997-2018, a možete ga preuzeti ovdje.
 
Od 19.07.2018. na snazi je zakon koji pogledajte ovdje.
 

 

Copyright © Ante Borić