Povezani zakoni

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

prestao važiti 18.07.2018.

NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17 

Uživajte...

Baza je ažurirana 26.11.2021. 

zaključno sa NN 125/21

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 1997-2018, a možete ga preuzeti ovdje.
 
Zakon iz NN 61/18 pogledajte ovdje.
 

 

Copyright © Ante Borić