Povezani zakoni

Zakon o porezu na dohodak

prestao važiti 31.12.2014.

NN 177/0473/0880/10 114/1122/12144/12

43/13120/13125/13148/1383/14

Uživajte..

Baza je ažurirana 26.11.2021. 

zaključno sa NN 125/21

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 31.12.2014.
 
Pročišćeni tekst zakona koji je sada na snazi pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić