Povezani zakoni

Zakon o obrtu

pročišćeni tekst zakona

NN 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, (49/03), 68/07, 79/07, 40/10

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

 

Ovaj tekst zakona obuhvaća sve izmjene od 1993 do 2013, a možete ga preuzeti ovdje.
 
Od 10.12.2013. na snazi je zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić