Povezani zakoni

Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu

prestao važiti

NN 153/09, 127/10, 50/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 02.02.2023. 

zaključno sa NN 09/23

 

Ovaj tekst obuhvaća sve izmjene od 2009-2013

 

Nakon njega, ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić