Povezani zakoni

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje

prestao važiti

NN 106/99, 63/00, 140/05, 107/07, 114/11

Uživajte...

Baza je ažurirana 10.12.2018. zaključno sa NN 109/18

 

 

Ovaj zakon u obliku e-knjige sadrži sve izmjene od 1999 do 2014

 

Nakon njega, ovu materiju regulra novi zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić