Povezani zakoni

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

prestao važiti

NN 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/11, 22/12, 57/12, 90/12, 123/12, 144/12

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 10.12.2018. zaključno sa NN 109/18

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 30.06.2013.
 
Nakon njega je donesen novi zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić