Povezani zakoni

Zakon o osiguranju

prestao važiti

NN 151/05, 87/08, 82/09, 54/13

na snazi od 15.05.2013. do 07.08.2014.

Uživajte...

Baza je ažurirana 10.12.2018. zaključno sa NN 109/18

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 15.05.2013. do 07.08.2014.

 

Nakon izmjena iz NN 94/14 ovaj zakon izgleda ovako.

 

 

Copyright © Ante Borić