Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu

prestao važiti

NN 40/07, 120/08, 61/11, 54/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

 

Ovaj tekst zakona obuhvaća sve izmjene od 2007-2013 i možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon 01.07.2013. ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić