Povezani zakoni

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

pročišćeni tekst zakona

NN 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 140/05, 71/07, 124/10, 114/11, 51/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 29.05.2017. zaključno sa NN 49/17


Ovaj zakon ubuhvaća sve izmjene od 1999-2014.
 
Nakon 20.02.2014. ovu materiju reguliraju dva zakona i to:
 
Zakon o obveznim mirovinskim fondovima i
 
Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fodovima
 
Uživajte...

 

 

Copyright © Ante Borić