Baza je ažurirana 29.09.2023. 

zaključno sa NN 112/23

Povezani zakoni

Obiteljsko pravo
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o doplatku za djecu Zakon o udomiteljstvu Obiteljski zakon 2024 Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Obiteljski zakon Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o dadiljama Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Građansko pravo
Zakon o najmu stanova Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o parničnom postupku Stečajni zakon Zakon o mjenici Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o koncesijama Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o izvanparničnom postupku Ovršni zakon Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o obveznim odnosima Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o zakladama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o nasljeđivanju Zakon o kamatama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Obiteljski zakon Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o osiguranju Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o leasingu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o parničnom postupku 2011-2013

Copyright © Ante Borić