Baza je ažurirana 07.12.2022. 

zaključno sa NN 140/22

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o obveznim odnosima Zakon o mjenici Zakon o kamatama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o najmu stanova Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o parničnom postupku Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o vanparničnom postupku Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Obiteljski zakon Zakon o zakladama Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Ovršni zakon Zakon o mirenju Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o osiguranju Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o koncesijama Stečajni zakon Zakon o leasingu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o nasljeđivanju Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Obiteljsko pravo
Obiteljski zakon Zakon o doplatku za djecu Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o dadiljama Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o udomiteljstvu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta

Copyright © Ante Borić