Baza je ažurirana 04.076.2022. 

zaključno sa NN 75/22

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o mirenju Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Ovršni zakon Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o koncesijama Zakon o vanparničnom postupku Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Stečajni zakon Zakon o osiguranju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o zakladama Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o obveznim odnosima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o parničnom postupku Zakon o leasingu Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o kamatama Zakon o najmu stanova Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o mjenici Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Obiteljski zakon Zakon o nasljeđivanju Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Obiteljsko pravo
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o dadiljama Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o doplatku za djecu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o udomiteljstvu Obiteljski zakon Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu'

Copyright © Ante Borić