Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o poreznoj upravi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o porezu na dohodak Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o financijskoj policiji Zakon o trošarinama Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o porezu na dobit Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Carinski zakonik EU Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o igrama na sreću Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Opći porezni zakon Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o carinskoj tarifi Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o carinskoj službi Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o proračunu Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o doprinosima Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o računovodstvu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Carinski zakon 1999-2013 Zakon o lokalnim porezima Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o naseljima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o općem upravnom postupku Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o savjetima mladih Zakon o upravnim sporovima Zakon o potpomognutim područjima Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o proračunu Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o sustavu državne uprave Zakon o ustanovama Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o zaštiti od požara Zakon o otocima Zakon o vodnim uslugama Zakon o lokalnim porezima Zakon o grobljima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o vatrogastvu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Copyright © Ante Borić