Baza je ažurirana 04.076.2022. 

zaključno sa NN 75/22

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o građevnim proizvodima Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o gradnji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o igralištima za golf Zakon o najmu stanova Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o komasaciji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o prostornom uređenju Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Geodezija
Zakon o šumama Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o željeznici Zakon o prostornom uređenju Zakon o gradnji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o cestama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o vodama Zakon o naseljima Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o općem upravnom postupku Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Copyright © Ante Borić