Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o sudskom registru Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o javnoj nabavi Zakon o zaštiti potrošača Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Ovršni zakon Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o radu Opći porezni zakon Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o obveznim odnosima Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o slobodnim zonama Zakon o reviziji Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o trgovini Zakon o poticanju ulaganja Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o leasingu Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o platnom prometu Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o zaštiti na radu Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o arbitraži Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o osiguranju Zakon o obrtu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o strancima Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o trgovačkim društvima Zakon o zadrugama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o deviznom poslovanju Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Građansko pravo
Zakon o leasingu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o najmu stanova Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o parničnom postupku Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Obiteljski zakon Zakon o mjenici Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o koncesijama Zakon o potrošačkom kreditiranju Ovršni zakon Stečajni zakon Zakon o obveznim odnosima Zakon o osiguranju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o mirenju Zakon o vanparničnom postupku Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o nasljeđivanju Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o kamatama Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o zakladama

Copyright © Ante Borić