Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o šumama Zakon o željeznici Zakon o naseljima Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o vodama Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o prostornom uređenju Zakon o cestama Zakon o općem upravnom postupku Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o gradnji Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o građevinskoj inspekciji Nekretnine i gradnja
Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o najmu stanova Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o igralištima za golf Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o komasaciji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o prostornom uređenju Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o gradnji Zakon o građevnim proizvodima

Copyright © Ante Borić