Baza je ažurirana 26.11.2021. 

zaključno sa NN 125/21

Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o ustanovama Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Copyright © Ante Borić