Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Povezani zakoni

Mediji, telekomunikacije i elektronske stvari
Zakon o elektroničkim komunikacijama Zakon o poštanskim uslugama Zakon o informatičkoj djelatnosti Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji Zakon o elektroničkom novcu Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu Zakon o medijima Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o elektroničkoj ispravi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o prestanku važenja Zakona o nadležnosti organa uprave u poslovima unošenja, raspačavanja i širenja inozemnih sredstava masovnog komuniciranja Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o elektroničkim medijima Kultura i umjetnost
Zakon o veterinarstvu Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Zakon o Nagradi Vladimir Nazor Zakon o kulturnim vijećima Zakon o muzejima Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika Zakon o ustanovama Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o zakladi Kultura nova Zakon o evidenciji znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke suradnje s inozemstvom Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Zakon o kazalištima Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbe o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Copyright © Ante Borić