Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o trgovini Zakon o poticanju ulaganja Zakon o reviziji Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o obveznim odnosima Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o sudskom registru Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Ovršni zakon Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o radu Zakon o strancima Zakon o leasingu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o deviznom poslovanju Zakon o arbitraži Zakon o osiguranju Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o obrtu Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o platnom prometu Zakon o javnoj nabavi Zakon o zadrugama Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o zaštiti na radu Zakon o zaštiti potrošača Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o trgovačkim društvima Zakon o slobodnim zonama Opći porezni zakon Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Copyright © Ante Borić