Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o osobnom imenu Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o azilu Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o državnim službenicima Zakon o tajnosti podataka Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o strancima Ustav Republike Hrvatske Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o javnom okupljanju Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o privatnim detektivima Zakon o prebivalištu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o nadzoru državne granice Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o policiji Prekršajni zakon Zakon o kaznenom postupku

Copyright © Ante Borić