Baza je ažurirana 04.076.2022. 

zaključno sa NN 75/22

Povezani zakoni

Promet
Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o željeznici Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Pomorski zakonik Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o žičarama Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o cestama Prekršajni zakon Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o zračnim lukama Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Građansko pravo
Zakon o leasingu Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o osiguranju Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o parničnom postupku Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Stečajni zakon Obiteljski zakon Zakon o vanparničnom postupku Zakon o najmu stanova Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o nasljeđivanju Zakon o koncesijama Zakon o obveznim odnosima Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o mirenju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o kamatama Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o zakladama Ovršni zakon Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o mjenici Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

Copyright © Ante Borić