Baza je ažurirana 29.09.2023. 

zaključno sa NN 112/23

Povezani zakoni

Obiteljsko pravo
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Obiteljski zakon Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o udomiteljstvu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o dadiljama Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Zakon o pravobranitelju za djecu Obiteljski zakon 2024 Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o doplatku za djecu Pravosudna tijela
Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o javnom bilježništvu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o sudovima Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o odvjetništvu Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o sudskim pristojbama Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika Zakon o policiji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o sudovima za mladež Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o područjima i sjedištima sudova Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Copyright © Ante Borić