Baza je ažurirana 19.10.2020. 

zaključno sa NN 113/20

Povezani zakoni

Obiteljsko pravo
Obiteljski zakon Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o dadiljama Zakon o doplatku za djecu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2015-2017 Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o udomiteljstvu Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Pravosudna tijela
Sudski poslovnik – pročišćeni tekst 2020 Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o javnom bilježništvu Zakon o odvjetništvu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o policiji Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o sudovima Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o sudovima za mladež Zakon o sudskim pristojbama Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

Copyright © Ante Borić