Baza je ažurirana 30.06.2022. 

zaključno sa NN 74/22

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o osiguranju Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o arbitraži Zakon o deviznom poslovanju Zakon o zaštiti potrošača Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o slobodnim zonama Zakon o obrtu Zakon o leasingu Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Ovršni zakon Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o nedopuštenom oglašavanju Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o strancima Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o zaštiti na radu Zakon o obveznim odnosima Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o trgovini Zakon o trgovačkim društvima Opći porezni zakon Zakon o javnoj nabavi Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o zadrugama Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o poticanju ulaganja Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o platnom prometu Zakon o radu Zakon o reviziji Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o sudskom registru Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Uredbe Europske unije
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008

Copyright © Ante Borić