Baza je ažurirana 29.09.2023. 

zaključno sa NN 112/23

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o komasaciji Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o gradnji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o najmu stanova Zakon o prostornom uređenju Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o građevnim proizvodima Zakon o igralištima za golf Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Geodezija
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o naseljima Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o općem upravnom postupku Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o prostornom uređenju Zakon o gradnji Zakon o šumama Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o cestama Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o vodama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o željeznici Zakon o građevinskoj inspekciji

Copyright © Ante Borić