Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o prostornom uređenju Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o cestama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o općem upravnom postupku Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o naseljima Zakon o željeznici Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o vodama Zakon o gradnji Zakon o šumama Nekretnine i gradnja
Zakon o prostornom uređenju Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o igralištima za golf Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o najmu stanova Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o komasaciji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o građevnim proizvodima Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o gradnji Zakon o porezu na promet nekretnina

Copyright © Ante Borić