Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o prostornom uređenju Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o najmu stanova Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o gradnji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o igralištima za golf Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o građevnim proizvodima Zakon o komasaciji Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Geodezija
Zakon o šumama Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o naseljima Zakon o prostornom uređenju Zakon o općem upravnom postupku Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o cestama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o gradnji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o željeznici Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o vodama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Copyright © Ante Borić