Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o gradnji Zakon o cestama Zakon o prostornom uređenju Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o šumama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o naseljima Zakon o općem upravnom postupku Zakon o vodama Zakon o željeznici Promet
Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o cestama Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Prekršajni zakon Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Pomorski zakonik Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o zračnim lukama Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o žičarama Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o željeznici Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Copyright © Ante Borić