Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Intelektualno vlasništvo
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o patentu Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o žigu Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva Poduzetništvo
Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o platnom prometu Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o obveznim odnosima Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o obrtu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o radu Zakon o trgovini Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o zaštiti na radu Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o deviznom poslovanju Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o javnoj nabavi Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o poticanju ulaganja Zakon o sudskom registru Zakon o trgovačkim društvima Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o osiguranju Zakon o slobodnim zonama Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o zaštiti potrošača Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Ovršni zakon Zakon o strancima Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o zadrugama Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o leasingu Zakon o reviziji Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Opći porezni zakon Zakon o arbitraži

Copyright © Ante Borić