Baza je ažurirana 30.06.2022. 

zaključno sa NN 74/22

Povezani zakoni

Promet
Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o zračnim lukama Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o cestama Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Pomorski zakonik Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o željeznici Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o žičarama Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Prekršajni zakon

Copyright © Ante Borić