Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o igralištima za golf Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o prostornom uređenju Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o građevnim proizvodima Zakon o komasaciji Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o najmu stanova Zakon o gradnji Građansko pravo
Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o obveznim odnosima Obiteljski zakon Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o parničnom postupku Zakon o leasingu Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o osiguranju Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o nasljeđivanju Stečajni zakon Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o kamatama Zakon o koncesijama Zakon o zakladama Zakon o mjenici Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o izvanparničnom postupku Ovršni zakon Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o najmu stanova

Copyright © Ante Borić