Baza je ažurirana 02.02.2023. 

zaključno sa NN 09/23

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o prostornom uređenju Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o najmu stanova Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o komasaciji Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o građevnim proizvodima Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o igralištima za golf Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o gradnji Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Građansko pravo
Zakon o leasingu Zakon o nasljeđivanju Obiteljski zakon Stečajni zakon Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o parničnom postupku Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o zakladama Zakon o mirenju Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o najmu stanova Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o vanparničnom postupku Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Ovršni zakon Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o mjenici Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o koncesijama Zakon o kamatama Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o osiguranju Zakon o obveznim odnosima

Copyright © Ante Borić