Baza je ažurirana 02.02.2023. 

zaključno sa NN 09/23

Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o ustanovama Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Copyright © Ante Borić