Baza je ažurirana 27.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o reviziji Zakon o zaštiti na radu Opći porezni zakon Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o zaštiti potrošača Zakon o trgovačkim društvima Zakon o radu Zakon o strancima Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o obveznim odnosima Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o arbitraži Zakon o leasingu Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o zadrugama Zakon o trgovini Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o platnom prometu Zakon o javnoj nabavi Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o obrtu Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o deviznom poslovanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Ovršni zakon Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o sudskom registru Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o poticanju ulaganja Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o slobodnim zonama Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o osiguranju

Copyright © Ante Borić