Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Povezani zakoni

Promet
Zakon o željeznici Zakon o zračnim lukama Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Pomorski zakonik Zakon o žičarama Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Prekršajni zakon Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o cestama Zakon o Jadroliniji, Rijeka

Copyright © Ante Borić