Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Pravosudna tijela
Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o sudskim pristojbama Zakon o sudovima za mladež Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o sudovima Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o odvjetništvu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o javnom bilježništvu Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o policiji Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o Državnom sudbenom vijeću Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Građansko pravo
Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o mjenici Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o leasingu Zakon o osiguranju Zakon o najmu stanova Zakon o nasljeđivanju Zakon o mirenju Zakon o obveznim odnosima Zakon o kamatama Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o koncesijama Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o parničnom postupku Zakon o zakladama Ovršni zakon Stečajni zakon Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Obiteljski zakon Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o vanparničnom postupku

Copyright © Ante Borić