Baza je ažurirana 29.09.2023. 

zaključno sa NN 112/23

Povezani zakoni

Pravosudna tijela
Zakon o sudskim pristojbama Zakon o javnom bilježništvu Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o sudovima za mladež Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o pučkom pravobranitelju Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o policiji Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o sprječavanju sukoba interesa Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o odvjetništvu Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o sudovima Građansko pravo
Zakon o osiguranju Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o kamatama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o najmu stanova Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o nasljeđivanju Obiteljski zakon Zakon o obveznim odnosima Zakon o leasingu Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o zakladama Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o parničnom postupku Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o potrošačkom kreditiranju Stečajni zakon Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o mjenici Ovršni zakon Zakon o koncesijama Zakon o međunarodnom privatnom pravu

Copyright © Ante Borić