Baza je ažurirana 29.09.2023. 

zaključno sa NN 112/23

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o mjenici Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o nasljeđivanju Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o koncesijama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o kamatama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Obiteljski zakon Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o najmu stanova Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o obveznim odnosima Ovršni zakon Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o osiguranju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o zakladama Stečajni zakon Zakon o leasingu Zakon o parničnom postupku Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Nekretnine i gradnja
Zakon o prostornom uređenju Zakon o komasaciji Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o najmu stanova Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o igralištima za golf Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o gradnji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o građevnim proizvodima Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o porezu na promet nekretnina

Copyright © Ante Borić