Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o mjenici Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o kamatama Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Ovršni zakon Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o vanparničnom postupku Zakon o leasingu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o zakladama Zakon o nasljeđivanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o obveznim odnosima Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Stečajni zakon Zakon o mirenju Obiteljski zakon Zakon o koncesijama Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o parničnom postupku Zakon o osiguranju Zakon o najmu stanova Nekretnine i gradnja
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o igralištima za golf Zakon o prostornom uređenju Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o gradnji Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o komasaciji Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o građevnim proizvodima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o najmu stanova Zakon o subvencioniranju stambenih kredita

Copyright © Ante Borić